☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wołów
Herb PSSE Wołów

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kompetencje i przedmiot działalności

Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołowie kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Obszar Działania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie obejmuje zasięgiem działania obszar powiatu wołowiskiego gminy :

 • Brzeg Dolny,
 • Wińsko,
 • Wołów

Zadania

 1. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń;
 2. sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 3. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
 4. prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 5. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 6. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 7. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 8. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;
 9. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Powiatowego  Inspektora;
 10. wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;
 11. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 12. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
 13. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 14. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia lub zdrowia, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 15. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 16. przygotowywania projektów wniosków o ukaranie i składanie ich do sądów rejonowych;
 17. opracowywanie dokumentacji związanej ze wszczęciem i prowadzeniem przed sądami cywilnymi spraw o wyegzekwowanie wierzytelności;
 18. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
 19. załatwianie skarg, wniosków i petycji;
 20. sporządzanie planów wartości mierników budżetu zadaniowego dla Powiatowej Stacji, monitorowanie wykonania planowanych mierników oraz uaktualnianie planu;
 21. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 22. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 23. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 24. zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 25. zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
 26. okresowy przegląd dokumentacji, prowadzenie niezbędnych rejestrów i wykazów z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 27. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 28. zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez Powiatową Stację w okresie pokoju, zagrożenia i wojny zgodnie z ustaleniami władz nadrzędnych;
 29. zapewnienie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji;
 30. udzielanie informacji do mediów dotyczących bieżącej pracy Powiatowej Stacji.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Biel
(2016-06-01 11:10:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Biel
(2018-05-17 12:39:07)
 
 
ilość odwiedzin: 303489

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X