☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wołów
Herb PSSE Wołów

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Zadania

 1. opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 2. uczestniczenie w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;
 3. opiniowanie projektów planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 4. opiniowanie warunków przeprowadzania działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku;
 5. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 6. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
 7. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;
 8. kontrola obiektów budowlanych w trakcie ich realizacji;
 9. kontrola obiektów budowlanych w zakresie oceny spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 10. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
 11. weryfikacja materiałów lub wyrobów stosowanych do dystrybucji wody;
 12. rozpatrywanie wniosków w zakresie objętym kompetencjami zapobiegawczego nadzorusanitarnego.

 
 
ilość odwiedzin: 303507

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X