☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wołów
Herb PSSE Wołów

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Higiena Komunalna

Zadania

1) nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:
a) obiektów użyteczności publicznej,
b) środków transportu publicznego,
c) obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
d) nad cmentarzami, zakładami usług pogrzebowych, domami przedpogrzebowymi, chłodniami i urządzeniami chłodniczymi, samochodami do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz nad przebiegiem ekshumacji zwłok/szczątków ludzkich;
2) nadzór nad jakością :
a) wody do spożycia,
b) wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych (pływalniach),
c) ciepłej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego i podmiotach leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne całodobowe;
3) opracowanie informacji i ocen dotyczących:
a) jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz jakości wody w kąpieliskach i basenach,
b) stanu sanitarnego jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc i obiektów turystycznych na terenie powiatu wołowskiego;
4) przetwarzanie danych monitoringowych związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz jakością wody w kąpieliskach, basenach kąpielowych oraz wody ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego i podmiotach leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne całodobowe – ich gromadzenie, analiza, ocena i raportowanie;
5) informowanie konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia;
6) opiniowanie wniosków dotyczących zatwierdzania systemu jakości prowadzonych badań wody w laboratoriach spoza PIS;
7) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków ludzkich;
8) wydawanie opinii dotyczących spełnienia wymagań imprez masowych.

Dodatkowe czynności:


  1. Udzielanie informacji z zakresu:  

            - Przepisów prawnych określających wymogania, jakim powinny odpowiadać obiekty użytecznosci publicznej.

        2.  Współpraca z:

        - Urzędami Miast i Gmin,
        - Starostwem Powiatowym,
        - Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
        - Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym w zakresie poboru próbek wody do badaniaz obiektów przez niego nadzorowanych,
        - Komendą Powiatową Policji,
        - Lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja).

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczące mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.


 
 
ilość odwiedzin: 303499

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X