☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wołów
Herb PSSE Wołów

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Higiena Pracy

Zadania

  1. Nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy,
  2. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i  stosowania substancji chemicznych,  w ich postaci własnej, jako  składników mieszanin lub w wyrobach.
  3. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
  4. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii przez podmioty wprowadzające do obrotu i stosujące w działalności zawodowej prekursory kategorii 2 i 3.
  5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne.
  6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest.
  7. Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  8.  Nadzór nad warunkami pracy i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych.
  9. Nadzór nad przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.
  10. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych.

 
 
ilość odwiedzin: 303476

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X