☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wołów
Herb PSSE Wołów

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Higiena Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Zadania

 1. nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, w tym produkcji, transportu, przechowywania, sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
 2. sprawowanie nadzoru nad warunkami produkcji i obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami prawa;
 3. nadzór w zakresie prawidłowości stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i zasad systemu HACCP w zakładach żywnościowo – żywieniowych;
 4. nadzór nad warunkami produkcji i obrotu kosmetykami;
 5. kontrola jakości zdrowotnej środków spożywczych, stosowanych dozwolonych substancji dodatkowych w zakładach produkcji żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 6. przestrzeganie „Planu pobierania próbek i badania żywności w ramach urzędowejkontroli żywności i monitoringu” oraz przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji;
 7. przeprowadzanie analizy jadłospisów dekadowych i raportów magazynowych w celu oceny jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego;
 8. uczestniczenie w działalności profilaktycznej oraz w zwalczaniu ognisk zatrućpokarmowych;
 9. podejmowanie działań w ramach systemu RASFF;
 10. udział w działaniach dotyczących systemu kosmetyków w ramach systemu RAPEX;
 11. współudział w czynnościach nadzorowych i odbiorowych z innymi komórkami organizacyjnymi i Zapobiegawczym Nadzorem Sanitarnym Powiatowej Stacji;
 12. współudział w odbiorach obiektów z współpraca z innymi służbami i organami w zakresie kontroli produkcji, dystrybucji i przechowywania żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 13. uczestniczenie w realizacji zadań dodatkowych wyznaczonych przez Główny Inspektorat Sanitarny a koordynowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu;
 14. dokonywanie przez grzyboznawcę oceny grzybów świeżych i suszonych.

 
 
ilość odwiedzin: 303501

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X